Ukraina

Kamieniec Podolski /Ukraina
Cena od 2117 PLN
479 EUR
/ 13 dni
Transporttransportautokar

Świadczenia

transport autokarem komfortowym ( bar, video), transport w kuszetkach na trasie: Kijów - Sewastopol, Sewastopol - Odessa, noclegi w Hotelu ** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami, śniadania, gorące kolacje, ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta, opieka Pilota, przewodnicy lokalni w Kijowie, Odessie i Krymie

UkrainaUkrainaUkrainaUkraina
Numer oferty: 329/2647
10100000
Wyżywienie

śniadanie, kolacja

Zakwaterowanie

hotel

O PIELGRZYMCE

PIELGRZYMKA na UKRAINE autokaremprogram 13 dniowy - na zamówienie dla grup: klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych Termin do ustalenia Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE Zamówienia można dokonywać ONLINE lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

Program autorski AVE ( E.Weintrit) NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: najczęściej Zamawiający mają juz swojego Kapłana prowadzącego. Centrum pielgrzymki jest codzienna Eucharystia i gdyby grupa zamawiające nie posiadała Kapłana - prosimy o zgłoszenie w AVE, które postara się go zapewnić 1 dzień KATOWICE – LWÓW zbiórka przy Parafii w Katowicach, po mszy św. przejazd w kierunku granicy ukraińskiej w Hrubieszowie, zwiedzanie Sokal( cerkiew św. Mikołaja) i Czerwonohradn /Bugiem (miasto Potockich), w miarę możliwości Żółkiew ( zamek Żółkiewskich) kolacja i nocleg we Lwowie. 2 dzień LWÓW - TARNOPOL Śniadanie, przejazd do Oleska(zamek - miejsc urodzenia Króla Jana III Sobieskiego), Złoczów (zamek Sobieskich), Zbaraż (obrona zamkuw1649 r), kolacja, nocleg w Tarnopolu 3 dzień TARNOPOL – KRZEMIENIEC – POCZAJÓW - DUBNO śniadanie, przejazd do Krzemieńca - miasto J. Słowackiego ( dom i muzeum)-zwiedzanie, przejazd do prawosławnego sanktuarium Maryjnego w Poczajowie ( ikona M.B.Poczajowskiej) - zwiedzanie - zespół klasztorny pobazyliański, Kościół Zaśnięcia Bogurodzicy, kolacja, nocleg w Dubnie 4 dzień DUBNO - KIJÓW Śniadanie, przejazd do Kijowa – stolicy Ukrainy, w drodze msza św. w Berdyczowie( obraz M.B Śnieżnej, kolacja, nocleg 5 dzień KIJÓW Śniadanie, całodniowe zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem: Ławra Pieczarska, Sobór św. Zofii, Pomnik Matki Ukrainy, Plac Niepodległości, Złota Brama, Katedra, Bulwar Chreszczatikowa, Kolacja, kolacja, przejazd pociągiem nocnym na trasie: Kijów – Krym ( kuszetki 6 osobowe) 6 dzień KRYM Śniadanie w pociągu, przyjazd na Krym do Symferopola, transfer do Hotelu, zwiedzanie Ałupki (zamek Jaskółcze gniazdo), Liwadia ( Pałac konferencji z 1945r), kolacja, nocleg w okolicy Jałty 7 dzień KRYM Śniadanie, wycieczka do stolicy Krymu Sewastopola przez Bachczysaraj (Pałac Chanów) i skalne miasto Czufut-Kale, degustacja krymskich win, kolacja, nocleg w okolicy Jałty 8 dzień KRYM – ODESSA Śniadanie, w drodze do Symferopola zwiedzanie jaskiń marmurowych, 13.30 pociąg do Mikołajewa – przesiadka do autobusu, przejazd do Odessy, kolacja, nocleg 9 dzień ODESSA Śniadanie, zwiedzanie największego portu nad M. Czarnym, spacer po bulwarach, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocleg 10 dzień ODESSA –MOŁDAWIA - KAMIENIEC PODOLSKI Śniadanie, całodniowy przejazd przez Mołdawię ( 550 km),(wiza = 50 USD lub zwolnienie z wiz), w miarę możliwości krótkie zwiedzanie stolicy – Kiszyniowa, kolacja i nocleg w Kamieńcu Podolskim 11 dzień KAMIENIEC PODOLSKI Śniadanie, zwiedzanie twierdzy, kościół św. Piotra i Pawła przejazd przez Chocim(bitwa 1620 r) do stolicy Bukowiny- Czerniowce, przejazd do Kołomyja ( Kościół O. Dominikanów), kolacja, nocleg w Jaremcze ( Perła Karpat- Huculszczyzna) Stanisławowie (ormiańskie sanktuarium Maryjne), 12 dzień śniadanie, przejazd do Stanisławowa (Katedra unicka, Kolegiata, cmentarz polski) – stolicy ziemi halickiej, krótka wizyta w Haliczu, i Drohobyczu (miasto Brunona Sculza), kolacja, nocleg w Truskawcu(uzdrowisko ) 13 dzień Śniadanie, msza św. w Stryju ( kościół MB Piastunki Ludzkich Nadziei), przejazd przez Mukaczewo do granicy w Użgorod, przejazd przez Słowację, powrót do Polski w późnych godzinach nocnych BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

ORIENTACYJNA

Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego) NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) + OBSŁUGA CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO - dla 35 – 39 osób - 499 EURO - dla 40 – 44 osób - 479 EURO -Dopłata do pokoju 1-os. ( na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty) * Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw ** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

PŁATNNOŚCI

Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów. Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika. Na tym formularzu uczestnik podaje - dane osobowe - wybór pokoju - potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa - udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena. Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej. Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto) Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE). Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu. Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych. Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty). KONTA AVE KONTA ZŁOTÓWKOWE 1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257 KONTA WALUTOWE ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw IBAN USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257 EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257 WARUNKI PŁATNOŚCI I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do ..... Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości. Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę. W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura. II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie) III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do …. Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy: - dotrzymywanie terminów płatności - przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma. Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem) Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA

CENA OBEJMUJE: - transport autokarem komfortowym ( bar, video) - transport w kuszetkach na trasie: Kijów - Sewastopol, Sewastopol - Odessa - noclegi w Hotelu ** w pokojach 2, 3 - os. z łazienkami - śniadania, gorące kolacje - ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta. Ubezpieczenie TU SIGNAL IDUNA (umowa generalna obejmująca choroby przewlekłe)): Koszty leczenia ( KL) do 10 000EURO ; Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),bagaż http://ave.turystyka.pl/page_polisy_zbiorowe.html - opieka Pilota - przewodnicy lokalni w Kijowie, Odessie i Krymie CENA NIE OBEJMUJE: - kosztów zwiedzania

POLECAMY

- zabrać ok. 50 USD na koszty zwiedzania - zabrać ok. 100 USD tzw. kieszonkowego

UWAGI

- dokumentem podróży powinien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy - istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy) - ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząć proces organizacyjny. Prosimy zapoznać się naszą procedurą organizacji wypracowaną przez 20 lat pracy AVE http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html

I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników. Ilość miejsc bezpłatnych określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje kalkulację ceny dla 1 osoby do 25 uczestników i dla 2 osób gratis powyżej 25 uczestników płacących - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny. Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi (liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie) wg wzoru tzw. " rooming listy". Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłącznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umową zbiorową)

Terminy

Ups, terminy nie są dostępne!

Warianty oferty